Usuwanie oznakowania poziomego

  • knys 
Profesjonalne czyszczenie 698-805-600

Usuwanie oznakowania poziomego z różnych powierzchni. Rozróżniamy następujące rodzaje oznakowania poziomego. Oznakowanie cienkowarstwowe o grubości nakładanej warstwy od 0,3 do 0,8 mm, aplikowane najczęściej metodą natryskową. Najczęściej do tego typu oznakowania stosuje się farby akrylowe, rzadziej farby chemoutwardzalne. Oznakowanie grubowarstwowe o grubości warstwy od 0,9 do 5mm. Ze względu na zastosowaną technologię rozróżniamy, oznakowanie chemoutwardzalne, termoplastyczne, oraz oznakowanie w postaci gotowych taśm naklejanych na powierzchnię. Tak duża różnorodność stosowanych oznakowań, oraz grubości samej warstwy, wymusza na firmach zajmujących się ich usuwaniem, stosowania różnych technik.

Frezowanie oznakowania poziomego.

Usuwania oznakowania poziomego przy pomocy frezarki. Technika najbardziej inwazyjna spośród dostępnych technik, powoduje usunięcie oznakowania poziomego łącznie z kilkumilimetrową warstwą materiału na którym zostało naniezione oznakowanie. Metoda jednak dość ekonomiczna.

Śrutowanie oznakowania poziomego. Metoda polegająca na użyciu specjalnych śrutownic przeznaczonych do usuwania oznakowania. Metoda dość ekonomiczna, nie powodująca uszkodzeń powłoki na ktrórej zostało naniesione oznakowanie, jednak nie sprawdza się przy usuwaniu oznakowania grubowarstowego.

Piaskowanie oznakowania poziomego. Metoda polegająca na usuwaniu oznakowania przy pomocy piaskarek. Ścierniwo wyrzucane jest z dyszy za pomocą sprężonego powietrza. Należy zaznaczyć że od 2004 roku w Polsce zabronione jest używanie piasku kwarcowego jako ścierniwa  w piaskarkach pracujących na sucho. Metoda dość powolna, jednak pozwalająca na dokładne usunięcie oznakowania poziomego. Tak jak w przypadku śrutowania metoda nie sprawdza się w przypadku usuwania oznakowania grubowarstwowego. Film poniżej przedstawia działanie urządzenia piaskującego na mokro.

Chemiczne usuwanie oznakowania poziomego. Metoda stosowana w przypadku usuwania oznakowania poziomego cienkowarstwowego o małej powierzchni. Ze względu na dość wysokie koszty chemii, oraz bardzo małej wydajności metoda ta nie sprawdza się w przypadku usuwania dużych powierzchni przeznaczonych do usunięcia.

Wysokociśnieniowe usuwanie oznakowania poziomego. W tym przypadku stosuje się wysokociśnieniowe agregaty od ciśnieniu roboczym ponad 1000 bar. Metoda idealnie sprawdza się w przypadku usuwania oznakowania poziomego o znacznych powierzchniach. Oraz jako jedyna pozwala na usunięcie oznakowania grybowarstwowego, nie niszcząc powierzchni bezpośrednio pod naniesionym oznakowaniem. Metoda jednak najdroższa spośród technologii wymienionych powyżej.

Poniższe fotografie przedstawiają oznakowanie poziome naniesione w postaci gotowych taśm przeznaczonych do naklejenia na uprzednio przygotowaną powierzchnię. Klasyfikowane jako oznakowanie grubowarstwowe tymczasowe. Niestety wraz z upływem czasu, oraz intensywnym ruchem kołowym, taśmy zostały dość mocno wprasowane w asfalt.

Profesjonalne czyszczenie 698-805-600  Profesjonalne czyszczenie 698-805-600

 

Profesjonalne czyszczenie 698-805-600  Profesjonalne czyszczenie 698-805-600