Czyszczenie hydrodynamiczne 3000 bar

  • knys 
Profesjonalne czyszczenie 698-805-600

Czyszczenie wysokociśnieniowe 3000 bar.